Skip to main content

Schuldhulpverlening

Aantal berichten met deze tag: 22

Gepubliceerd op:
donderdag 06-02-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Hoorn

Tag: Schuldhulpverlening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Schuldhulpverlening’.

Schuldhulpverlening, hoe de gemeente haar inwoners met schulden helpt.

De betrokken schuldhulpverleners, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers hebben hart voor de zaak. De effectiviteit van het is echter nog niet optimaal en de raad krijgt onvoldoende sturings- …

Schuldenval

De RK beveelt o.a. aan de intake te versterken, beter te registreren en een betere regiefunctie vanuit de wijkteams. De focus ligt op de inwoners met schulden en de drie bij de dienstverlening betr…

Armoedebeleid Maastricht: een analyse van het armoedebeleid en -budget van de gemeente Maastricht

De raad vraagt zich af of de voortgang en effectiviteit van het ingezette beleid kan worden gevolgd. De raad wordt onvoldoende in staat gesteld om te controleren of de beschikbare middelen voldoend…

Armoede in Delft

Rapportage opgebouwd uit drie delen. 1: feiten en cijfers: typering Delftse armoedeproblematiek; 2: beschrijving inspanningen van de gemeente; 3 handreiking met perspectieven en praktijken die rel…

Schulddienstverlening nader bekeken

De rekenkamers van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door (de gemeenschappelijke regeling) Stadsbank Oost-Nederland. Het onder…

Aanpak problematische schulden

Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden. In ons rapport gaan we in op het stelsel met betrekking tot de aanpak van problematische sch…

Een streep door de rekening, onderzoek naar schuldhulpverlening

De rekenkamer heeft, in samenwerking met Regioplan, onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening. He…

Schuldhulpverlening gemeente Tytsjerksteradiel

Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een doeltreffende schuldhulpverlening. De rekenkamercommissíes van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig onderzoek gedaan naar de organisatíe…

Schuldhulpverlening gemeente Achtkarspelen

De rekenkamercommissies van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide g…

Armoedebeleid in Opmeer

De verantwoordelijkheid van gemeenten voor het beleid op het gebied van armoede en schuldenproblematiek is toegenomen. Dit in een tijd, dat er sprake is van groeiende armoede en grote veranderingen…