• Home
  • Servicenormen

Servicenormen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 29-05-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen

Tag: Servicenormen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Servicenormen’.

Bouwen op vertrouwen: beleidsuitvoering vergunningverlening, toezicht, handhaving door MER/Omgevingsdienst

Evaluatie onderzoek naar de aansturing van en het functioneren van het gemeenschappelijk servicecentrum MER. Deelnemende gemeeenten: Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Afdoeningstermijnen

Met de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom) op 1 oktober 2009, is het mogelijk dat de gemeente een dwangsom verbeurt als op een aanvraag niet tijdig is b…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.