• Home
  • Slapende rekenkamers

Slapende rekenkamers

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 13-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Slapende rekenkamers

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Slapende rekenkamers’.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Burgemeester moet slaaprekenkamer wakker schudden

Artikel in Binnenlands Bestuur n.a.v. het publiceren van het rapport De staat van de Rekenkamer

Bestuurlijke reactie NVRR op rapport “De staat van de rekenkamer

Het bestuur van de NVRR heeft met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport De staat van de rekenkamer. Hoewel het NVRR-bestuur opdrachtgever is van dit onderzoek, komen de rapportage…

Gespreksverslag Gesprek Ministerie BZK en Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Verslag Gesprek Ministerie BZK en Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Naar aanleiding van het gesprek van de minister van BZK met de leden van de Nederlandse Vereniging …

Brief Minister BZK n.a.v. Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s

In augustus 2011 heb ik u het rapport van de evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s toegezonden. Bij invoering van de Wet dualisering is toegezegd dat vijfjaar na inst…

Bestuurlijke reactie NVRR naar aanleiding van het Eindrapport evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers

Onze reactie op het rapport luidt, op zijn kortst samengevat, dat wij ons kunnen vinden in de conclusies en de gedane aanbevelingen. Het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies blijkt alom waa…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.