Skip to main content

SMART

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 12-01-2011
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zoetermeer

Tag: SMART

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘SMART’.

Onderzoek indicatoren programmabegroting

“Wat willen we bereiken; wat gaan we daarvoor doen; wat mag het kosten?” Sinds een aantal jaren is die trits bepalend voor opzet, inrichting en invulling van de begroting en zijn programma-onderdelen.