Skip to main content

Sociaal domein

Aantal berichten met deze tag: 94

Gepubliceerd op:
maandag 30-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Sociaal domein

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sociaal domein’.

Handreiking rekenkameronderzoek naar privacy in het sociaal domein

Bron: Necker van Naem Privacy, daar heeft iedereen recht op. Van organisaties, en zeker ook van gemeenten, wordt verwacht dat zij de privacy van personen beschermen met soms verregaande maatregelen…

Veiligheid en zorg – persoonsgerichte aanpak (pga)

De persoonsgerichte aanpak is vanuit de praktijk gestart. Het is nu zaak deze op papier te zetten inclusief goede effectindicatoren. T.a.v. toepasbaarheid in het Sociaal Domein beperkt de rkc zich …

De gebiedsteams in Weststellingwerf

De rekenkamercommissie onderzocht hoe ver de gemeente Weststellingwerf is met de beoogde transformatie en of de gebiedsteams daartoe efficiënt en effectief werken

Geldstromen Sociaal Domein

Verkennend onderzoek naar geldstromen in het sociaal domein en de eventuele financiële risico’s die de gemeente Heerde loopt bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatie voor de ra…

Verkenning Vernieuwing in het sociaal domein

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het sociaal domein, maar de inhoud en consequenties zijn niet altijd duidelijk. De rekenkamer heeft daarom via een verkenning in kaart gebracht wat de ve…

Toezicht en Handhaving

Inzicht geven of er adequaat toezicht- en handhavingsbeleid is vastgesteld, of dit beleid doeltreffend en doelmatig is uitgevoerd, of er doelen zijn gesteld en of deze zijn gehaald.

Onderzoek Sociaal Domein Indicatoren in beeld

Een onderzoek naar de indicatoren Sociaal Domein

Risicomanagement sociaal domein gemeente Leusden

Leusden heeft het risicomanagementsysteem goed ingericht, maar desondanks heeft de gemeente geen grip op de zorguitgaven. Met dit probleem kampen meerdere gemeenten in Nederland.

Rekenkameronderzoek ‘Financieel perspectief Zutphen’ Een wankel geheel

De rkc heeft onderzoek gedaan naar informatieoverdracht van het college naar de raad, over financiële tekorten in het sociaal domein. De rkc concludeert dat de raad onvoldoende is geïnformeerd over…

Rekenkameronderzoek ‘Eigen kracht’ in het Amersfoortse sociaal domein

De onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar het begrip ‘eigen kracht’. Een begrip dat vaak gebruikt wordt als we het hebben over zorg en ondersteuning voor i…