Skip to main content

Sociaal wijkteam

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Sociaal wijkteam

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sociaal wijkteam’.

De gebiedsteams in Weststellingwerf

De rekenkamercommissie onderzocht hoe ver de gemeente Weststellingwerf is met de beoogde transformatie en of de gebiedsteams daartoe efficiënt en effectief werken

Toegang tot de Wmo Rekenkameronderzoek vanuit cliëntperspectief

Conclusies in steekwoorden: De organisatie van de toegang tot de Wmo is in opzet goed, maar beperkt bekend bij inwoners. Door knelpunten in de uitvoering staat de toegang onder druk; ook zijn er ri…