Skip to main content

Sociale domein

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
maandag 04-11-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Sociale domein

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sociale domein’.

Decentralisaties en inkoopbeleid

De verschillende uitdagingen in het Sociale Domein vragen maatwerk, integraliteit van de aanpak en (daardoor) efficiëntie. De relatie met de inwoner staat centraal en uit deze relatie kunnen behoef…

Decentralisaties Sociale Domein

Rekenkamerbrief met kaders en oplossingsrichtingen met betrekking tot de decentralisatie en transitie in het sociale domein. De brief reikt de raad varianten en opties die open staan en schetst ris…

Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein

Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten meer zeggenschap, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein en worden gemeentebesturen verantwoordelijk voor de participatiewet, delen van de AWBZ en de j…

Decentralisaties

De overall conclusie die de Rekenkamercommissie trekt is dat er door de regionale projectorganisatie hard gewerkt wordt om grip te krijgen op de complexe materie en om goed voorbereid te zijn op de…

Re-integratie onder de loep: beleid SDD 2007 – 2011

De doelen op het gebied van reïntegratie zijn SMART geformuleerd, maar niet altijd onderling consistent. De doelen worden geregeld niet bereikt, maar de onderbouwing hiervan is voor raadsleden niet…