Skip to main content

Sociale veiligheid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 20-11-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Albrandswaard

Tag: Sociale veiligheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sociale veiligheid’.

Veiligheidsbeleid

inzicht bieden in de: – wijze waarop het veiligheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig tot stand is gekomen en de prioriteiten zijn/worden gesteld; – mate waarin de doelstellingen specifiek, meetbaa…

Met goed beleid meer resultaat

Eind 2010 jaar is de beleidsgerichte van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder afgesloten (2006-2009, verlengd tot en met 2010). Aan het begin van dit jaar heeft de gemeenteraa…