Skip to main content

Sociale werkvoorziening

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Bergeijk

Tag: Sociale werkvoorziening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sociale werkvoorziening’.

Uitvoering Participatiebeleid Bergeijk

De uitvoering van het participatiebeleid in Bergeijk is geëvalueerd over de periode 2015-2019. Het percentage van de doelgroep, dat in een traject opgenomen is, stijgt in die jaren van minder dan 6…

Grip van de raad op verbonden partijen

Onderzoek bestond uit een algemeen deel en onderzoek naar een casus (regionaal hoofdpijn dossier: Presikhaaf, sociale werkvoorziening). Ook al zijn er al veel van dergelijke onderzoeken gedaan (geb…