Skip to main content

Sociale wijkteams

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 09-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Sociale wijkteams

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sociale wijkteams’.

Schuldenval

De RK beveelt o.a. aan de intake te versterken, beter te registreren en een betere regiefunctie vanuit de wijkteams. De focus ligt op de inwoners met schulden en de drie bij de dienstverlening betr…

Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

De rekenkamer wil met het onderzoek inzicht bieden in het functioneren van de sociale wijkteams. De rekenkamer wil graag meer inzicht in de uitvoering van de sociale wijkteams en daarom luisteren n…

De Burger Centraal in Schiedam

Een onderzoek naar het functioneren van wijkondersteuningsteams in Schiedam, bezien vanuit de burgers en de stakeholders. De belangrijkste conclusie: gemeente en de aanbieders erin zijn geslaagd d…

Op eigen kracht, onderzoek naar sociale wijkzorgteams

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag. In dit rekenkameronderzoek is gekeken naar de aanwezigheid va…