Skip to main content

Spoorzone

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 27-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch

Tag: Spoorzone

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Spoorzone’.

Risicocommunicatie Goederenvervoer per spoor

Onderzoek naar de risicocommunicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor: de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s en de ‘handelingsperspectieven’ van inwoners. Inzi…

Onderzoek Spoorzone, Project Delft

De Delftse rekenkamer heeft onderzocht hoe de raad gedurende het Spoorzoneproject haar verantwoordelijkheden kan blijven waarmaken en actief aan risicomanagement kan doen. Het rapport biedt de raad…