Skip to main content

Sport/recreatie

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 14-04-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Apeldoorn

Tag: Sport/recreatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sport/recreatie’.

Knokken op eigen kracht – effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft in 2012 fors bezuinigd op sport- en cultuursubsidies. De Rekenkamercommissie stelt vast dat de verenigingen en instellingen deze bezuinigingen met veel veerkracht hebben…

Sport gemeente Heemstede (2014)

Bijdrage gemeentelijke inspaningen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen

DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER -Doelmatigheid en doeltreffendheid in beeld-

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar NV Sportbedrijf Deventer. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het Sportbedrijf. Daarme…

Onderzoek naar het (top)sportbeleid van de gemeente Amstelveen

Vanaf 2007 is er sprake van verdere ontwikkeling van topsport in Amstelveen. De gemeente heeft in dat jaar gekozen voor een groei naar een stevige en gezonde basis voor topsport in Amstelveen met p…