Sport

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
maandag 18-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Sport

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sport’.

Rekenkamerbrief Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

De rekenkamer beveelt de dagelijkse besturen en het college aan pas een definitieve invulling aan de boogde bezuiniging in de Kadernota 2014 binnen het beleidsterrein sport te geven als er inzicht …
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.