Skip to main content

Sportaccommodaties

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 27-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Sportaccommodaties

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sportaccommodaties’.

Wat kost een nieuw zwembad?

Mei 2013 werd het Geusseltbad geopend. Daarna bleek de bouw ca. €8 mln duurder dan geraamd in 2012. Ook de exploitatiebegroting werd meermalen opgehoogd. Dit vormde de aanleiding voor onderzoek doo…

Een onderzoek naar de toekomst van de Zundertse sportaccommodaties

Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van privatisering van Zundertse sportaccommodaties. Met aandacht voor de maatschappelijke en sociale context; manieren van privatisering van sportaccommodati…

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht

Het onderzoek betreft de effectiviteit van het sportaccommodatie-en het -tarievenbeleid van de gemeente Maastricht van 2008-2016. Er zijn weliswaar enkele aansprekende resultaten geboekt, maar het …

Sport, geld en de stad

Onderzoek naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente Nijmegen. Er is gekeken naar directe en indirecte subsidies (indirecte subsidies: niet gedekte kosten van gemeentel…

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)

Het onderzoek gaat over de invloed van de wijze van beheer van sportaccommodaties op de doelmatigheid van de exploitatie.

Verloren ambitie. Geprivatiseerde sportaccommodaties in de praktijk (Eindrapport)

De gemeente Coevorden heeft sinds de herindeling van 1998 de ambitie gehad om sportaccommodaties te privatiseren. Zij heeft die ambitie niet in beleid uitgewerkt, noch in de praktijk waargemaakt: s…