Skip to main content

Staat van de rekenkamer

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-04-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Staat van de rekenkamer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Staat van de rekenkamer’.

Antwoorden van de minister van BZK op de 6 schriftelijk ingediende vragen n.a.v. de publicatie van het rapport De staat van de Rekenkamer

Antwoorden van de minister van BZK op de 6 schriftelijk ingediende vragen n.a.v. de publicatie van het rapport De staat van de Rekenkamer

Burgemeester moet slaaprekenkamer wakker schudden

Artikel in Binnenlands Bestuur n.a.v. het publiceren van het rapport De staat van de Rekenkamer

Zes gemeenten gebruiken rekenkamer niet

Artikel in Leeuwarder Courant n.a.v. publicatie rapport De staat van de rekenkamer

Gemeenten halen neus op voor verplichte rekenkamer

Artikel naar aanleiding van publicatie rapport De staat van de rekenkamer

Bestuurlijke reactie NVRR op rapport “De staat van de rekenkamer

Het bestuur van de NVRR heeft met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport De staat van de rekenkamer. Hoewel het NVRR-bestuur opdrachtgever is van dit onderzoek, komen de rapportage…