Stadsdelen

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
donderdag 03-11-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Stadsdelen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Stadsdelen’.

Opvolgingsonderzoek aansturing welzijnsinstellingen

De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam publiceerde in juni 2012 het rapport Aansturing welzijnsinstellingen. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college en de dag…

Kwaliteit Basismeetset

De Basismeetset was een gezamenlijke set van indicatoren voor de P&C-cyclus van de stadsdelen. De rekenkamer onderzocht of de indicatoren een goed beeld gaven van de prestaties en ontwikkelingen va…

Voortgang bezuinigingen stadsdelen 2011- 2014

De stadsdelen hebben in totaal voor bijna € 127 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen gepland voor 2014. Bij het uitvoeren van deze bezuinigingen is goede voortgang geboekt en tegenvallers doen zich …
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.