Skip to main content

Stelselbeheerder

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
dinsdag 01-07-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Stelselbeheerder

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Stelselbeheerder’.

Opvolgingsonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Ruim drie jaar na het rapport ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen – een aaneenschakeling van processen‘ onderzocht de rekenkamer hoe het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.