Skip to main content

Strategisch

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 10-04-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Tag: Strategisch

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Strategisch’.

Onderzoek strategisch grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel

Doel van het onderzoek is te leren van de ervaringen van de laatste jaren door een vergelijking te maken van het formele grondbeleid met hoe daar in de praktijk naar wordt gehandeld. De vergelijkin…