Skip to main content

Strategische heroriëntatie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 06-10-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Cranendonck

Tag: Strategische heroriëntatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Strategische heroriëntatie’.

Vaart uit verankerde visie

De gemeente Cranendonck beschikt over een Strategische Visie 2009-2024. Dit zou een cruciaal instrument moeten zijn om sturing te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van Cranendonck. In 2014 on…

Realisatie bezuinigingen 2011

Met het onderzoek (quickscan) is de vraag beantwoord of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen en wat daarvan de (te verwachten) resultaten zijn.