Skip to main content

Strategische samenwerking

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 12-07-2012
Gepubliceerd door:
Delftse Rekenkamer

Tag: Strategische samenwerking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Strategische samenwerking’.

Regievoering door gemeente Delft

Het doel van het onderzoek is om de raad en het college te helpen bij het realiseren van de ambities en het beslechten van worstelpunten. Er zijn sinds een aantal jaren stappen gezet om de regierol…