Skip to main content

Stresstest

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 15-01-2014
Gepubliceerd door:
Delftse Rekenkamer

Tag: Stresstest

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Stresstest’.

Delftse re-integratie gereed?: Nulmeting, Benchmark en Stresstest voor de Participatiewet

Als gevolg van een toenemend tekort op het uitkeringsbudget, de gegroeide landelijke werkloosheid en grote bezuinigingen op het re-integratiebudget heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar het…