Skip to main content

Sturing gemeenteraad

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Hoorn

Tag: Sturing gemeenteraad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sturing gemeenteraad’.

Grote Projecten Hoorn, Sturen en beheersten in de tegenwoordige tijd

Dit is een vervolgonderzoek op “Grote Projecten, wie is aan zet?” uit 2012. De rkc concludeert dat aanbevelingen uit 2012 onvoldoende zijn opgevolgd en dat de gemeente nog steeds grote risico’s lo…

Budgetoverschrijdingen vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

De Rekenkamercommissie van Papendrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien.

De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk

Door analyse van het kaderstellend optreden van de raad ontstaat een goed beeld van de mogelijkheden die de raad heeft op het gebied van kaderstelling, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt …

Van informatie, via begrip, naar grip. Verbonden partijen van de gemeente Coevorden

De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op ‘verbonden partijen’ zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD, zo concluderen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden i…

Samenwerken in en buiten Oss

De doelen van het onderzoek ‘samenwerken in en buiten Oss’ zijn: 1. Inzicht bieden in welke keuzen Oss heeft gemaakt en welke gevolgen dit heeft op de mogelijkheden voor de raad om te sturen. 2. Mo…

Afvalinzameling en -verwerking in Deventer

Onderzocht is of de afvalinzameling en –verwerking doelmatig wordt uitgevoerd en of de gemeenteraad in staat is om bij te sturen. Vastgesteld is dat de milieuprestaties en geboden “afvalservice” op…

Sport, geld en de stad

Onderzoek naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente Nijmegen. Er is gekeken naar directe en indirecte subsidies (indirecte subsidies: niet gedekte kosten van gemeentel…

Regionale samenwerking in Nijkerk

Nijkerk kiest bewust om regionale samenwerkingen te laten voortbestaan op de wijze zoals die historisch gegroeid is. Hierdoor wordt er met veel verschillende partners samengewerkt. De rekenkamerco…