Skip to main content

Sturing

Aantal berichten met deze tag: 20

Gepubliceerd op:
dinsdag 01-09-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Heerde

Tag: Sturing

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sturing’.

Geldstromen Sociaal Domein

Verkennend onderzoek naar geldstromen in het sociaal domein en de eventuele financiële risico’s die de gemeente Heerde loopt bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatie voor de ra…

De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

De rekenkamercommissie onderzocht hoe de uitvoering van de Jeugdwet is georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is. Er is gekeken naar het beleid, de uitvoering, de i…

Draaien aan de knop van de ODZOB

De gemeenteraden stellen kaders aan deze GR, maar hebben weinig grip.Duidelijkheid als opdrachtgever en eigenaar is nodig. Financieel en inhoudelijk. De meningen over waar de ODZOB van is, zijn ver…

Nog meer Sturing?

Onderzoek naar sturing en controle op de samenwerkingsverbanden met derden van de gemeente Tiel

Uitnodigingsplanologie in de gemeente Houten

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten enige ervaring opgedaan met uitnodigingsplanologie als nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet bestaat de behoefte om de…

Zicht op subsidies

Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent beperkingen. Dit komt o.a. doordat verbeteringen uit uitgevoerde evaluaties nauwelijks worden geïmplementeerd.

De Beste stuurlui stellen kaders: sturen in risicovolle projecten

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de gemeenteraad kan sturen bij risicovolle projecten. We hebben gekeken naar de huidige praktijk binnen de gemeente Krimpenerwaard en ter inspiratie naar en…

Gemeentelijke samenwerking

Onderzoek naar grip van de gemeente Hilversum op samenwerkingsverbanden.

Sturen op samenwerking

De Woensdrechtse RKC doet aanbevelingen aan de raad over “Sturen op samenwerken”. De brief is vooral een handreiking naar de nieuwe raad om deze te helpen keuzes te maken over de betrokkenheid van …

Gemeentelijk integratiebeleid

In Nederland en ook in Ede is veel aandacht voor het verbeteren van de positie van allochtonen. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente Ede omgaat met integratie en of het integrati…