Skip to main content

Sturingsmechanismen

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 07-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Sturingsmechanismen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Sturingsmechanismen’.

Governance verbonden partijen: de verbinding

Dit onderzoek heeft tot doel om: – Inzicht te geven in de verbonden partijen die Leerdam kent, en de hieraan gekoppelde doelstellingen; – Inzicht te geven in de kwaliteit van de governance van de v…

Onderzoek naar grip op verbonden partijen

Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de verbonden partijen waarmee Heemstede een verbintenis is aangegaan inclusief nut, noodzaak en werking. Formuleren van conclusies en aanbevelingen ten a…