Skip to main content

Subsidie

Aantal berichten met deze tag: 27

Gepubliceerd op:
maandag 15-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Dalfsen

Tag: Subsidie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Subsidie’.

Effectiviteit van subsidiebeleid

Het onderzoek gaat over de vraag of degenen die subsidie ontvangen, het geld wel besteden voor de doelen waarvoor de subsidie is verleend.

Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest

Uit het onderzoek komt naar voren dat de rechtmatigheid op orde is, dat de aanvragers van subsidies doorgaans tevreden zijn en dat de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum e…

Subsidies vergaren, op kosten besparen?

De gemeente Enschede heeft een subsidiebureau, dat zich (succesvol) bezig houdt met het vergaderen van subsidies. De cofinanciering en mate waarin subsidies doelmatig en doeltreffend worden besteed…

Zicht op subsidies

Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent beperkingen. Dit komt o.a. doordat verbeteringen uit uitgevoerde evaluaties nauwelijks worden geïmplementeerd.

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport – gemeente Amsterdam

Buiten- en watersportverenigingen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente. Centraal in dit onderzoek staat de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rech…

Restauratie van rijksmonumenten in de provincie Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten …

Restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten …

Restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten …

Het Waddenfonds gemonitord

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordeli…

Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg.

De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis en de actuele risico’s voor de gemeente. Met dit rapport wil de rekenkamer de ra…