Skip to main content

Subsidieafspraken

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 02-09-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Subsidieafspraken

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Subsidieafspraken’.

Subsidieverlening door de gemeente Dantumadiel aan Stichting KEaRN en aan Stichting Welzijn Het Bolwerk

Dit onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) Noordoost Fryslân onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de subsidieverlening van de gemeente Dantumadiel aan de welzijns…

Doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid van de gemeente Dantumadiel

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek laten verrichten naar het subsidiebeleid in de gemeente Dantumadiel. Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad inzicht g…