Skip to main content

Subsidiebureau

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 25-06-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Subsidiebureau

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Subsidiebureau’.

Grip op subsidies

Amsterdam verstrekt jaarlijks circa € 500 miljoen aan subsidies. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de gemeente de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidieverstrekkingen hee…