Skip to main content

Subsidies

Aantal berichten met deze tag: 74

Gepubliceerd op:
zondag 01-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Subsidies

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Subsidies’.

Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest

Uit het onderzoek komt naar voren dat de rechtmatigheid op orde is, dat de aanvragers van subsidies doorgaans tevreden zijn en dat de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum e…

Zicht op subsidies

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de provincie zicht heeft op de doeltreffendheid van verstrekte subsidies. Zij concludeert in haar rapport o.a. dat de provincie aandacht besteedt aan het …

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid …

Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en …

Schaken op twee borden: onderzoek naar het accommodatiebeleid in de gemeente Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel is een kleine Friese gemeente met een groot aantal dorpskernen, variërend in omvang van enkele tientallen tot ongeveer 2000 inwoners. Logischerwijs heeft dit geleid tot een …

Het krimpbeleid van de provincie Drenthe

Krimp heeft ingrijpende gevolgen. De provincies spelen een regisserende rol in een netwerk van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, etc. en subsidiëren projecten om de negatieve gevo…

Het krimpbeleid van de provincie Fryslân

Krimp heeft ingrijpende gevolgen. De provincies spelen een regisserende rol in een netwerk van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, etc. en subsidiëren projecten om de negatieve gevo…

Het krimpbeleid van de provincie Groningen

Krimp heeft ingrijpende gevolgen. De provincies spelen een regisserende rol in een netwerk van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, etc. en subsidiëren projecten om de negatieve gevo…

Sport, geld en de stad

Onderzoek naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente Nijmegen. Er is gekeken naar directe en indirecte subsidies (indirecte subsidies: niet gedekte kosten van gemeentel…

Subsidies

Veel rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar subsidies. De Rekenkamer van Nijmegen heeft bijna twintig van deze rapporten geanalyseerd. De hoofdconclusie uit het overgrote deel van de o…