Skip to main content

Tarifering

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 22-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Doetinchem

Tag: Tarifering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Tarifering’.

Van toerekening naar transparantie: onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke tarieven – beleid en praktijk bij de gemeente Doetinchem

De rekenkamer heeft gekeken naar de tarieven voor vier diensten: leges burgerzaken, rioolheffing, leges bouwvergunning en afvalstoffenheffing. De rekenkamer wil met dit onderzoek inzicht bieden in …

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht

Het onderzoek betreft de effectiviteit van het sportaccommodatie-en het -tarievenbeleid van de gemeente Maastricht van 2008-2016. Er zijn weliswaar enkele aansprekende resultaten geboekt, maar het …

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Sittard-Geleen

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Stein

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken. De Reken…