Skip to main content

Terugblik

Aantal berichten met deze tag: 20

Gepubliceerd op:
woensdag 11-11-2015
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Terugblik

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Terugblik’.

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Drenthe

Provincie Drenthe krijgt nog onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie gezorgd voor een voortvarende aanpak van ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor …

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Fryslân

Provincie Fryslân heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie aanzienlijke vooruitgang geboekt met het saneren van ernstig verontreinigde (water)bodems…

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Groningen

Provincie Groningen heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie een flinke versnelling doorgevoerd bij saneren van ernstig verontreinigde bodems met ri…

Terugblik subsidies platteland en toerisme

Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te verste…

Terugblik subsidies platteland en toerisme

Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te verste…

Terugblik subsidies platteland en toerisme

Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te verste…

Terugblik

Op 26 maart 2014 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De verkiezingen hebben erin geresulteerd dat er maar liefst 18 nieuwe mensen zitting hebben in de gemeenteraad. Dit is voor de rekenkamer a…

De ontwikkeling van de jeugdzorg – terugblikonderzoek

Wat is de doorwerking van de aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer aan de provinciebesturen geeft? De Noordelijke Rekenkamer signaleert in 2006 bij haar onderzoek dat het aanbod van jeugdzorg…

De ontwikkeling van de jeugdzorg – terugblikonderzoek

Wat is de doorwerking van de aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer aan de provinciebesturen geeft? De Noordelijke Rekenkamer signaleert in 2006 bij haar onderzoek dat het aanbod van jeugdzorg…

De ontwikkeling van de jeugdzorg – terugblikonderzoek

Wat is de doorwerking van de aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer aan de provinciebesturen geeft? De Noordelijke Rekenkamer signaleert in 2006 bij haar onderzoek dat het aanbod van jeugdzorg…