Skip to main content

Tevreden

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 01-04-2010
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Tevreden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Tevreden’.

Welstand beoordeeld

In 2004 heeft de gemeenteraad de nieuwe Welstandsnota vastgesteld. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de mate van tevredenheid van de Enschedese bouwplanindiener over de werking van …