Theaters

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
zondag 15-04-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Wageningen

Tag: Theaters

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Theaters’.

Onderzoek theater Junushof – de realisatie van maatschappelijke doelstellingen en de afweging van kosten en baten

Sinds 1998 is het Theater Junushoff in de publiciteit en onderwerp van politieke besluitvorming geweest. Volgens de Rekenkamer was het tijd voor een historische (politiek-bestuurlijke) feitenrecons…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.