Skip to main content

Toegankelijkheid

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 29-09-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Toegankelijkheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Toegankelijkheid’.

Toegankelijkheid Begroting en Rapportages

Het is van groot belang dat raadsleden zich met de informatie uit de begroting een goed beeld kunnen vormen van de uitgaven die worden gedaan in relatie tot het beleid. De begroting biedt inzicht i…

Rekenkamerbrief toegankelijkheid stemlokalen

De stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn ondanks inspanningen van de gemeente te weinig toegankelijk. Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan de toegankelijkheid van veel stemlokalen …