Skip to main content

Topsportbeleid

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 01-10-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Topsportbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Topsportbeleid’.

Onderzoek naar het (top)sportbeleid van de gemeente Amstelveen

Vanaf 2007 is er sprake van verdere ontwikkeling van topsport in Amstelveen. De gemeente heeft in dat jaar gekozen voor een groei naar een stevige en gezonde basis voor topsport in Amstelveen met p…