Skip to main content

Uitbesteding

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
donderdag 20-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Epe

Tag: Uitbesteding

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Uitbesteding’.

Rekenkamerrapport Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken

In de gemeente Epe speelt de afweging tussen het zelf uitvoeren van taken en opdrachten en het uitbesteden daarvan. De Rkc was benieuwd naar de afwegingen die de gemeente maakt bij het zelf uitvoer…

Externe inhuur bij de gemeente Stichtse Vecht

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het ontwikkelde en gevoerde beleid door de gemeente Stichtse Vecht en de manier van verantwoorden richting de raad ten aanzien van externe inhuur. D…

Een onderzoek naar de toekomst van de Zundertse sportaccommodaties

Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van privatisering van Zundertse sportaccommodaties. Met aandacht voor de maatschappelijke en sociale context; manieren van privatisering van sportaccommodati…

Zelf doen, samen doen of uitbesteden? Een onderzoek naar de efficiënte en effectieve uitvoering van taken bij uitbesteding en samenwerking

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om taken zelf uit te voeren, hiervoor samenwerking te zoeken met medeoverheden of private partijen of om de uitvoering geheel uit te besteden. Oisterwijk verkent op d…

Uniformiteit in maatwerk (Heemstede 2013)

Een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan afval en groenbedrijf De Meerlanden