Skip to main content

Uitvoering aanbevelingen

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
maandag 14-07-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Uitvoering aanbevelingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Uitvoering aanbevelingen’.

Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijk…

Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn nagekomen. Het gaat…

Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn nagekomen. Het gaat…

Op het juiste spoor en volgens schema?

Een onderzoek naar de uitvoering van door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder.

Naar meer rendement van rekenkameronderzoek

Een onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Cranendonck. De rekenkamercommissie kijkt naar lessen en verbetertips voor de verschillende spelers binnen de gem…