Skip to main content

Uitvoering

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
vrijdag 01-06-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Kampen

Tag: Uitvoering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Uitvoering’.

Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: eindrapport inclusief bestuurlijke reactie

Onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nadruk lag bij het onderzoek op het beleid, de organisatie en de uitvoering.

Pilots in de gemeente Leerdam: een onderzoek naar grip op de uitvoering van Pilots in Leerdam

Het onderzoek richt zich op het proces van totstandkoming van een pilot, zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als in samenwerking met andere (externe) partijen. Vanuit dat proces gaat het dus …

De waarde bepaald/t: de uitvoering van de waardebepaling Wet WOZ

Met de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van gebouwen. Er is een verschil in waarde geconstateerd die leidde tot klachten. In dit rapport wordt onderzocht hoe de gemeente de Wet waardering onro…