Skip to main content

Vastgoedbeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 19-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Vastgoedbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vastgoedbeleid’.

Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

Brief over de kwaliteit van de informatie in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023 en uit uitvoering van aanbevelingen uit eerder rekenkamer…

Zicht op vastgoed: doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed

De rekenkamer concludeert dat de informatie die de raad ontvangt onvoldoende is om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde vastgoeddoelen. Daardoor is o…

Vastgoedbeheer gemeente Hoorn

Hoorn heeft wel inzicht in de omvang en waarde van de vastgoedportefeuille, maar het inzicht in de lasten en de opbrengsten moet verbeteren.

Vastgoedbeleid Gemeente Bergeijk

Van het gemeentelijk vastgoed zijn de administratie, beleid en beheer onderzocht. De zaken zijn goed op orde bevonden, er worden echter nog wat kleine verbeterpunten aanbevolen.