Skip to main content

Veiligheidsregio

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 08-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Venlo

Tag: Veiligheidsregio

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Veiligheidsregio’.

Regionaal be(GRIP)

De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstru…