Skip to main content

Veldhoven

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 25-10-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veldhoven

Tag: Veldhoven

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Veldhoven’.

Veiligheid: Dat doen we samen!

Onderzoek naar de rollen, verantwoordelijkheden en prestaties binnen het veiligheidsbeleid va de gemeente Veldhoven. Er wordt een actief veiligheidsbeleid gevoerd, waar veel partners bij betrokken …

Jaarrekening: Kind van de rekening?

Onderzoek in hoeverre de jaarrekening voldoet als ultieme verantwoordingsdocument voor de raad. Het rapport concludeert dat de jaarrekening in zijn huidige vorm niet daaraan voldoet en geadviseerd …