Skip to main content

Vergelijking

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
donderdag 01-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Borger-Odoorn

Tag: Vergelijking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vergelijking’.

Duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor Cittaslow

Gezien de beperkte middelen en personele capaciteit, zijn de inspanningen die de gemeente doet rond duurzaamheid, en het enthousiasme waarmee de gemeente dat doet, groot. Dit is echter onvoldoende …

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Sittard-Geleen

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Stein

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken. De Reken…

Rapportage vergelijking lokale lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar vergeleken.

Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid gemeente Stein

Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein.