Skip to main content

Vergrijzing

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 04-05-2006
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Vergrijzing

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vergrijzing’.

Provincie als partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland.

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Voor de provincie Gelderland gold dat de eigen rol goed was doordacht, maar d…

Met één blik op de toekomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Overijssel

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Uit het onderzoek bleek dat gemeenten die het ouderenbeleid moeten uitvoeren …