Skip to main content

Vergunning

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 18-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Westland, Griffie

Tag: Vergunning

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vergunning’.

Complexe dienstverlening in Westland

Hoe ervaren inwoners en ondernemers met complexe vragen de gemeentelijke dienstverlening? Is verschil waarneembaar tussen de diverse taakvelden en wat kan men van elkaar leren?

Een complexe verhouding

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan…

Leges bij vergunningaanvragen

Met dit onderzoek geven we inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie van de gemaakte en de te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van de legestarieven bij vergunningaanvra…

Welstand beoordeeld

In 2004 heeft de gemeenteraad de nieuwe Welstandsnota vastgesteld. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de mate van tevredenheid van de Enschedese bouwplanindiener over de werking van …