Skip to main content

Vergunningverlening

Aantal berichten met deze tag: 26

Gepubliceerd op:
maandag 24-08-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leeuwarden

Tag: Vergunningverlening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Vergunningverlening’.

Vergunningenbeleid gemeente Leeuwarden | Specifiek voor festivals in de Groene Ster

Voor het onderzoek is gekeken naar de vergunningen- en ontheffingenverlening specifiek voor festivals in de Groene Ster over de periode 2014-2019.

Een complexe verhouding

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan…

Vergunningverlening door OWO-VTH

Onderzoek naar de kwaliteit van het proces van de vergunningverlening door de gezamenlijke afdeling van drie gemeenten.

Opdrachtgeverschap BRZO beschouwd

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop het opdrachtgeverschap voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zeeland is vormgegeven.

Vergunningverlening

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van en klanttevredenheid over de vergunningverlening door de gemeente. De vergun…

Provinciale vergunningverlening aan de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen

Provinciale Staten van Fryslân hebben de Noordelijke Rekenkamer verzocht te onderzoeken of het provinciebestuur van Fryslân in het dossier REC zorgvuldig heeft gehandeld. Het onderzoek wijst uit da…

Camping de Scheleberg

De Rekenkamercommissie kreeg van inwoners het signaal dat op het terrein van camping De Scheleberg illegaal bomen worden gekapt. Op verzoek van de inwoners en in het belang van de gemeenteraad is o…

Meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwateronttrekkingen – provincie Flevoland

In de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden grote grondwateronttrekkingen plaats. Als die plotseling worden stopgezet, kan dit leiden tot verhoging van de grondwaterst…

Meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwateronttrekkingen – provincie Noord-Holland

In de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden grote grondwateronttrekkingen plaats. Als die plotseling worden stopgezet, kan dit leiden tot verhoging van de grondwaterst…

Meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwateronttrekkingen – provincie Utrecht

In de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden grote grondwateronttrekkingen plaats. Als die plotseling worden stopgezet, kan dit leiden tot verhoging van de grondwaterst…