Skip to main content

Verkeer/vervoer

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
maandag 02-04-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Verkeer/vervoer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verkeer/vervoer’.

In vervoering? Mobiliteitsbeleid in Enschede

In het najaar van 2011 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar het mobiliteitsbeleid in Enschede. Belangrijkste vraag bij de programmering van dit onderzoek was, of de doelstelling om de be…

En nu de tonnage nog. De haven: het Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC)

De haven heeft de verwachtingen nog niet waargemaakt. De gemeente Coevorden was in 1997 ambitieus toen zij besloot om aan het Kanaal Almelo-Coevorden bij het Europark een industriehaven aan te legg…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Drenthe

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Fryslan

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Groningen

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…

Verkeersveiligheidsprojecten

In dit onderzoek staan verkeersveiligheidsprojecten in de gemeente centraal. Hierbij wordt in dit rapport vooral gekeken naar de vraag of de doelen worden gehaald (doeltreffendheid) en of dit zo go…