Skip to main content

Verkeerssituatie

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-08-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Krimpenerwaard

Tag: Verkeerssituatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verkeerssituatie’.

Verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente Krimpenerwaard

Bij 6 basis- en 2 middelbare scholen is de verkeerssituatie én de beleving daarvan bij diverse betrokkenen bekeken. Verbetering is mogelijk in de fysieke situatie en verkeerseducatie. De gemeente k…