Skip to main content

Verkeersveiligheid

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-08-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Krimpenerwaard

Tag: Verkeersveiligheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verkeersveiligheid’.

Verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente Krimpenerwaard

Bij 6 basis- en 2 middelbare scholen is de verkeerssituatie én de beleving daarvan bij diverse betrokkenen bekeken. Verbetering is mogelijk in de fysieke situatie en verkeerseducatie. De gemeente k…

Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots

De rekenkamer heeft onderzocht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in Amsterdam, welke maatregelen de gemeente neemt op de meest gevaarlijke kruispunten en in hoeverre deze effectief zijn.

Verkeersveiligheidsprojecten

In dit onderzoek staan verkeersveiligheidsprojecten in de gemeente centraal. Hierbij wordt in dit rapport vooral gekeken naar de vraag of de doelen worden gehaald (doeltreffendheid) en of dit zo go…