Skip to main content

Verkiezingen

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 27-06-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Verkiezingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verkiezingen’.

Toegankelijkheid van stemlocaties – gemeente Amsterdam

Bijna 250.000 Amsterdammers hebben een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. In dit onderzoek willen we nagaan in hoeverre de gemeente Amsterdam ervoor zorgt dat alle burgers die mó…

Rekenkamerbrief toegankelijkheid stemlokalen

De stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn ondanks inspanningen van de gemeente te weinig toegankelijk. Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan de toegankelijkheid van veel stemlokalen …

Hoestemtpeelenmaas.nl

Wat vinden de inwoners van Peel en Maas van de politiek? Hoe beïnvloedt dat hun stemgedrag? En hoe kan de gemeente de opkomst bij de verkiezingen verhogen? Inwoners van Peel en Maas zijn tevreden d…