Skip to main content

Verlengde afkoop

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 31-10-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Verlengde afkoop

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verlengde afkoop’.

Verzoekonderzoek Erfpacht stadsdeel Zuid

Het onderzoek van Bureau Erfpacht geeft geen exact antwoord op de vraag welke erfpachters wel en welke erfpachters destijds niet of onvolledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om de canon ver…