Skip to main content

Verslag

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
donderdag 07-02-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Verslag

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Verslag’.

Verslag Najaarscongres Kring Noord 9 november 2018

In november organiseerde de kring Noord haar najaarsconferentie met als thema ‘gezamenlijk rekenkameronderzoek’. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden is verkend wat de meerwaarde is va…

Verslag Denktank Omgevingswet 3 juli 2018

Verslag van de bijeenkomst van de Denktank Omgevingswet van 3 juli 2018.

Verslag najaarsbijeenkomst NVRR Noord

Verslag van de bijeenkomst op 14 november 2014: Ex ante analyse: doen of niet doen?